Liên hệ

           NƯỚC HOA CHARME TPHCM

Địa chỉ: 33 Huỳnh Thị Mài, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM

Điện Thoai: 0976 216 047

Mail: nuochoalua.tphcm@gmail.com

Mail2: thanhtamk18@gmail.com

Website: https://nuochoaluahcm.com/